Co byste měli vědět o položení dřevěné podlahy


Co byste měli vědět o položení dřevěné podlahy

Jestliže se rozhodnete pro dřevěnou podlahu, je potřeba s ní počítat od prvopočátku výstavby nebo rekonstrukce domu či bytu. A to zejména z hlediska stavební připravenosti. Do té spadá výška podkladních potěrů nebo dostatečný prostor pro zhotovení suchých podkladů. Suché podklady můžeme rozdělit na sendviče a na rošty. Proto vřele doporučuji u rekonstrukcí domů či bytů bez vypracovaných podrobných projektů obracet se zavčas s dotazy na odborníky.

Za druhé je nutné počítat s termíny nutných technologických přestávek, které nám mohou oddálit plánované stěhování a to hlavně v případech, kdy je stanoven datum uvolnit stávající bydlení. V tomto případě se jedná zejména o zbytkovou vlhkost betonové mazaniny.

Na základě prvotních informací se můžeme pustit do rozpočtu, který pro vás rád vypracuji. Ručím za to, aby při předávání stavby nedošlo k omylům v řádné připravenosti a provedení díla. V průběhu stavby důsledně kontroluji provedení základních technických požadavků pro kladení dřevěných podlah (dle normy ČSN 74 4505 upravenou o revizi), o skutečném stavu vždy sepíši předávací, nebo spíš přejímací protokol.

Pro samotné položení dřevěné podlahy předchází úspěšné provedení podkladových vrstev. Až poté můžeme zabudovat masivní dřevěné podlahy do budovy. Nejprve se dřevo složí v konkrétních místnostech, kde proběhne jeho aklimatizace. Průběžně se sleduje a zapisuje teplota a vlhkost prostředí a materiálu. Po řádné aklimatizaci se může začít se samotnou pokládkou.

Vybrané reference

15.09.2014
Schody vetknuté dubové
15.11.2012
Schody-dubový obklad z palubek
26.10.2015
Terasa bangkirai na stavěcích terčích
21.07.2013
Terasa borovice Občanská plovárna Praha